ข่าว

Cebr3 Scintillator คืออะไร?แอปพลิเคชันของ Cebr3 Scintillator

CeBr3 (ซีเรียมโบรไมด์) เป็นวัสดุเรืองแสงวาบที่ใช้ในระบบตรวจจับและตรวจวัดรังสีอยู่ในประเภทของสารเรืองแสงวาบอนินทรีย์ ซึ่งเป็นสารประกอบที่เปล่งแสงเมื่อสัมผัสกับรังสีไอออไนซ์ เช่น รังสีแกมมาหรือรังสีเอกซ์CeBr3 ซินทิลเลเตอร์มีชื่อเสียงในด้านกำลังส่องสว่างสูง เวลาตอบสนองที่รวดเร็ว และความละเอียดของพลังงานที่ดีเยี่ยม

ใบสมัคร1 ใบสมัคร2

โดยทั่วไปจะใช้ในการใช้งานที่ต้องการการวัดพลังงานที่แม่นยำและประสิทธิภาพการตรวจจับสูง เช่น สเปกโทรสโกปีนิวเคลียร์ การสร้างภาพทางการแพทย์ และการตรวจสอบความปลอดภัยกระบวนการส่องแสงแวววาวของ CeBr3 เกี่ยวข้องกับอันตรกิริยาของการแผ่รังสีไอออไนซ์กับวัสดุ ทำให้เกิดอิเล็กตรอนที่น่าตื่นเต้นในโครงตาข่ายคริสตัลอิเล็กตรอนที่ถูกกระตุ้นเหล่านี้จะปล่อยพลังงานออกมาในรูปของโฟตอนที่มองเห็นได้แสงที่ปล่อยออกมาจะถูกรวบรวมโดยเครื่องตรวจจับแสง เช่น หลอดโฟโตมัลติพลายเออร์ (PMT) ซึ่งจะแปลงเป็นสัญญาณไฟฟ้าที่สามารถวิเคราะห์และวัดได้

CeBr3 ซินทิลเลเตอร์มีประสิทธิภาพสูงกว่าเมื่อเปรียบเทียบกับวัสดุเรืองแสงวาบแบบดั้งเดิม ทำให้มีคุณค่าในการใช้งานทางวิทยาศาสตร์ การแพทย์ และอุตสาหกรรมที่หลากหลาย

เครื่องเรืองแสงเรืองแสง CeBr3 มีการใช้งานที่หลากหลายในการตรวจจับและการวัดรังสี

แอปพลิเคชันทั่วไปบางส่วน ได้แก่:

สเปกโตรสโกปีนิวเคลียร์: เครื่องเรืองแสงเรืองแสง CeBr3 ใช้ในระบบสเปกโทรสโกปีรังสีแกมมาความละเอียดสูงเพื่อระบุและวิเคราะห์วัสดุกัมมันตภาพรังสีเอาต์พุตแสงสูงและความละเอียดพลังงานที่ยอดเยี่ยมของ CeBr3 scintillator ช่วยให้สามารถระบุพลังงานรังสีแกมมาต่างๆ ได้อย่างแม่นยำ

เอกซเรย์ปล่อยโพซิตรอน (PET):CeBr3 ซินทิลเลเตอร์สามารถใช้ในระบบ PET ซึ่งเป็นอุปกรณ์ถ่ายภาพทางการแพทย์ที่ใช้ในการวินิจฉัยและติดตามโรคต่างๆ รวมถึงมะเร็งตัวเรืองแสงวาบ CeBr3 ให้แสงสว่างสูงและเวลาตอบสนองที่รวดเร็วสำหรับการตรวจจับและการกำหนดตำแหน่งไอโซโทปที่ปล่อยโพซิตรอนอย่างมีประสิทธิภาพซึ่งใช้ในการสร้างภาพด้วย PET

การตรวจสอบความปลอดภัย:CeBr3 ซินทิเลเตอร์ใช้ในระบบตรวจสอบความปลอดภัยเพื่อตรวจจับสารผิดกฎหมาย เช่น วัตถุระเบิด หรือยาเสพติด ในกระเป๋าเดินทางหรือสินค้าประสิทธิภาพการตรวจจับสูงและความละเอียดของพลังงานของรังสีชนิดเรืองแสงวาบ CeBr3 ช่วยระบุและแยกแยะวัสดุประเภทต่างๆ ตามลักษณะเฉพาะของรังสี

ใบสมัคร3 ใบสมัคร4

การตรวจสอบด้านสิ่งแวดล้อม:CeBr3 ซินทิลเลเตอร์สามารถใช้ในระบบติดตามสิ่งแวดล้อมเพื่อวัดและวิเคราะห์ระดับรังสีในสภาพแวดล้อมที่หลากหลาย เช่น โรงไฟฟ้านิวเคลียร์ ห้องปฏิบัติการวิจัย หรือพื้นที่ที่ได้รับผลกระทบจากไอโซโทปกัมมันตภาพรังสีความละเอียดพลังงานและความไวที่ยอดเยี่ยมของรังสีเรืองแสง CeBr3 ช่วยให้การวัดและการรวบรวมข้อมูลแม่นยำ

การทดลองทางฟิสิกส์พลังงานสูง: สามารถใช้ตัวเรืองแสงวาบ CeBr3 ในอุปกรณ์ทดลองเพื่อศึกษาอันตรกิริยาของอนุภาคพลังงานสูงเวลาตอบสนองที่รวดเร็วและแสงสว่างที่สูงของตัวเรืองแสงวาบ CeBr3 ช่วยให้การวัดจังหวะเวลาที่แม่นยำและการระบุอนุภาคในการทดลองฟิสิกส์ของอนุภาค


เวลาโพสต์: 27 พ.ย.-2023