โปรแกรมการศึกษา

หลักสูตรการศึกษาของมหาวิทยาลัย

ในช่วงหลายปีที่ผ่านมา Kinheng ได้ร่วมมือกับมหาวิทยาลัยมากกว่า 100 แห่งทั่วโลกเพื่อช่วยพวกเขาสร้างต้นแบบในวิชาฟิสิกส์ของมหาวิทยาลัย Dep LABโดยเฉพาะอย่างยิ่งในอนุภาค คลื่น ไฟฟ้า พลังงาน การสลายกัมมันตภาพรังสี ออพติก โฟโตนิกส์ และโครงสร้าง

สิ่งที่คินเฮงมอบให้:
ประกายไฟ,
ผลึกเดี่ยว รวมถึง BaTiO3, SrTiO3, LaAlO3, KTaO3, Ge, CdTe, ZnSe ผลึกเดี่ยว
เครื่องตรวจจับรวมถึงเครื่องตรวจจับ PMT, SiPM, PD, X Ray
อุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ ได้แก่ DMCA, การ์ด AC